Welcome & Happy Holidays!
Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0

  help ngắt timer & 3Lm35 + atmega16

  anh chị kiểm tra giúp e với. code này ko báo lỗi trong codevision nhưng vào proteus nó ko chạy ạ. ngày mai e thuyết trình mất rồi.
  Đề tài: Nghiên cứu bộ Timer 0 (8bit) trong ATMEGA16 và ngắt Timer. Thiết kế mạch VĐK ATMEGA16 đọc 3 cảm biến LM35 vào 3 kênh. Dùng ngắt Timer 0 để cho phép mỗi 2s đọc lần lượt các kênh ADC và hiển thị nhiệt độ ra LCD.


  Mã:
  
  
  /*****************************************************
  This program was produced by the
  CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
  Automatic Program Generator
  © Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
  HP InfoTech - CodeVisionAVR C Compiler
  
  Project :
  Version :
  Date  : 11/4/2014
  Author : NeVaDa
  Company :
  Comments:
  
  
  Chip type        : ATmega16
  Program type      : Application
  AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
  Memory model      : Small
  External RAM size    : 0
  Data Stack size     : 256
  *****************************************************/
  
  #include <mega16.h>
  
  #include <delay.h>
  
  // Alphanumeric LCD Module functions
  #include <alcd.h>
  #define FIRST_ADC_INPUT 0
  #define LAST_ADC_INPUT 4
  unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
  #define ADC_VREF_TYPE 0x00
  int t1,t2,t3;
  int i;
  
  // Timer 0 overflow interrupt service routine
  interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  {
  // Place your code here
    TCNT0=0x04;          // Khoi tao gia tri ban dau cho TIMER0 =4
    i++;             // moi lan ngat tran thi i tang len 1
    if(i==80){PORTA.0^=1;i=81; };   // khi dem den 91 thi dao trang thai PORTA.0 gán i=0 de bat dau lai
    if(i==160) {PORTA.1^=1;i=161;};
    if(i==240){PORTA.2^=1;i=0;}
  
  }
  
  
  
  // Read the 8 most significant bits
  // of the AD conversion result
  unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
  {
  ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
  // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
  delay_us(10);
  // Start the AD conversion
  ADCSRA|=0x40;
  // Wait for the AD conversion to complete
  while ((ADCSRA & 0x10)==0);
  ADCSRA|=0x10;
  return ADCH;
  }
  void hienthilcd(int so,char x,char y)
  {
  char tram,chuc,dv;
  tram=so/100;
  chuc=(so%100)/10;
  dv=(so%10);
  lcd_gotoxy(x,y);
  lcd_putchar(tram+48);
  lcd_putchar(chuc+48);
  lcd_putchar(dv+48);
  }
  
  // Declare your global variables here
  
  void main(void)
  {
  
  PORTA=0x00;
  DDRA=0x00;
  
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x00;
  
  PORTC=0x00;
  DDRC=0xFF;
  
  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;
  
  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 0 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC0 output: Disconnected
  PORTA=0x00;
  DDRA=0x07;
  
  TCCR0=0x05;    //Dung xung clock lck I/O= 1024 ( CS00=1, CS01=0 và CS02=1)
  TCNT0=0x04;    // Khoi tao timer0 =4
  OCR0=0x00;
  TIMSK=0x01;    // cho phep ngat tran timer 0
  
  
  #asm("sei")    // cho phep ngat toan cuc
  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer1 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFFFF
  // OC1A output: Discon.
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;
  
  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer2 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x00;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;
  
  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  MCUCR=0x00;
  MCUCSR=0x00;
  
  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x01;
  
  // USART initialization
  // USART disabled
  UCSRA=0x00;
  
  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;
  
  // ADC initialization
  // ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
  // ADC Voltage Reference: AREF pin
  // ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
  // Only the 8 most significant bits of
  // the AD conversion result are used
  ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
  ADCSRA=0x83;
  
  // SPI initialization
  // SPI disabled
  SPCR=0x00;
  
  // TWI initialization
  // TWI disabled
  TWCR=0x00;
  
  // Alphanumeric LCD initialization
  // Connections specified in the
  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
  // RS - PORTC Bit 0
  // RD - PORTC Bit 1
  // EN - PORTC Bit 2
  // D4 - PORTC Bit 4
  // D5 - PORTC Bit 5
  // D6 - PORTC Bit 6
  // D7 - PORTC Bit 7
  // Characters/line: 16
  lcd_init(16);
  
  // Global enable interrupts
  #asm("sei")
  
  while (1)
     {
     // Place your code here
      t1=(adc_data[0])/2;
     t2=(adc_data[1])/2;
     t3=(adc_data[2])/2;
     hienthilcd(t1,0,0);
     hienthilcd(t2,5,0);
     hienthilcd(t3,10,0);
  
     }
  }


  [IMG]http://*************/attachments/44375/[/IMG]


 2. #2
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0
  Mình không hiểu ý tưởng của bạn lắm. Tại sao lại PORTA.0^=1;

 3. #3
  Ngày tham gia
  Jun 2016
  Bài viết
  0
  PORTA.0^=1. để nó thay đổi giá trị đó bạn. giống như là cho con Led mỗi 2s sáng 1 lần, thay vì con led mình cho Lm35 mỗi 2s lấy 1 lần giá trị

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Bùi Tuấn Vũ
  PORTA.0^=1. để nó thay đổi giá trị đó bạn. giống như là cho con Led mỗi 2s sáng 1 lần, thay vì con led mình cho Lm35 mỗi 2s lấy 1 lần giá trị
  Đó là bạn output dữ liệu ra thì mới dùng như vậy. Còn ở đây bạn đang nhận dữ liệu vào thì không thể làm như thế được.

  Mình thấy bạn có hàm read_adc mà sao không dùng?

 5. #5
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi dangsonbk
  Đó là bạn output dữ liệu ra thì mới dùng như vậy. Còn ở đây bạn đang nhận dữ liệu vào thì không thể làm như thế được.

  Mình thấy bạn có hàm read_adc mà sao không dùng?
  có vẻ mình đc thông tí ^^! tks

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:35 PM. Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.