Welcome & Happy Holidays!
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Sử dụng ProE (Lệnh Warp)

  Phần I
  Ứng dụng: Lệnh Warp dùng để biến dạng chi tiết một cách dể dàng. Để thực hiện lệnh này bạn phải xây dựng một chi tiết trước .
  Thao tác:
  - để thực hiện lệnh mình phải có đối tượng trước
  - Chọn Insert/warp
  - Kích chọn References chúng ta có


  [IMG]http://*************/attachments/3573/[/IMG]

  - Ngoài ra chúng ta còn có: - Hide Original: Ẩn chi tiết gốc
  -Copy Original: Sao chép chi tiết gốc.
  -Facet Preview: Xem chi tiết dạng mặt.
  -

  Theo thứ tự từ trái qua phải chúng ta sẽ có các lựa chọn sau:

  1. Transform: Phóng to thu nhỏ hay xoay chi tiết quanh một trục.
  2. Warp: Biến dạng con dãn mặt.
  3. Spine: Biến dạng theo đường dẫn.
  4. Stretch: Biến dạng bằng cách kéo dãn chi tiết.
  5. Bend: Biến dạng chi tiết bằng cách uốn cong.
  6. Twist: Biến dạng chi tiết bằng cách xoắn.
  7. Sculpt: Biến dạng chi tiết theo kiểu lập thể.
  Warp/Transform. Đây là lệnh dùng để phóng to hay thu nhỏ chi tiết, hoặc xoay chi tiết quanh một hệ trục.
  Các bước thực hiện lệnh:
  1. Sau khi khởi động lệnh Warp ta chọn lựa chọn đầu tiên Transform.
  2. Xuất hiện một hình hộp chữ nhật bao lấy chi tiết  [IMG]http://*************/attachments/3574/[/IMG]

  ---Chỉ lên điểm thuộc một cạnh. Xuất hiện 2 mũi tên vuông góc với cạnh và nằm trong các mặt phẳng của hộp chữ nhật. Nếu bạn chọn mũi tên nào sau đó click chuột+kéo bạn sẽ thấy chi tiết biến dạng theo phương đó.
  ---Nếu bạn kick chuột vào 1 điểm hay 1 góc sẽ thấy xuất hiện một mũi tên chéo, nếu di chuột bạn sẽ làm chi tiết phóng to hoặc thu nhỏ theo cả 2 phương

  ---Nếu bạn chọn một cạnh của trục xoay thì bạn sẽ thấy xuất hiện 2 vòng tròn. Bạn có thể xoay bằng cách click+kéo chuột trái


  >>>Trên thanh Dashboard bạn có những lựa chọn sau.
  >List: Nơi chứa đựng những biến dạng đã tạo trước. Bạn có thể dễ dàng tác động vào List bằng những nút bên dưới.
  >Lựa chọn Options: Đây là tác động khi bạn không muốn nắm chuột kéo. Khi bạn chọn một đỉnh hay một nút tại một cạnh bấc kỳ, thay vì bạn nắm chuột và kéo thì Options sẽ đưa cho bạn một cửa sổ để bạn ghi giá trị vào.
  -----Các biến dạng có thể thực hiện trong options:
  1. Scale 3D
  Biến dạng phóng to hay thu nhỏ chi tiết. Bạn chọn điểm tại đỉnh nhình chữ nhật để thực hiện lệnh.
  Opposite: Biến dạng mà gốc biến dạng tại góc đối diện góc đã chọn qua tâm chi tiết.
  Center: Gốc biến dạng tại tâm chi tiết.


  [IMG]http://*************/attachments/3575/[/IMG]

  2. Move Jack : Di chuyển hệ trục xoay.
  Kích chọn hệ trục xoay và chọn Transform Jack để thực hiện


  [IMG]http://*************/attachments/3576/[/IMG]

  Relative:khi bạn Move gốc quay đi thì tọa độ tự động set lại giá trị 0.
  3. Rotate Jack Quay chi tiết quanh hệ trục  [IMG]http://*************/attachments/3577/[/IMG]

  4. Move
  Di chuyển chi tiết so với trục tọa độ chuẩn.Tọa độ ban đầu.


  [IMG]http://*************/attachments/3578/[/IMG]

  5. Scale 1 D

  Biến dạng chi tiết theo 1 hướng. Bạn chọn điểm thực hiện biến dạng tại cạnh của chi tiết.

  *** Lưu ý: Nếu sau khi bạn Move Jack đi một giá trị chiều dài nào đó nếu bạn muốn đưa Jack về lại tâm chi tiết bạn chọn biểu tượng
  Ngoài ra dưới thanh Dashboard còn có 3 lựa chọn cho Move:
  1.Free: có thể move hay jack chi tiết 1 cách tự do
  2.H/V: bạn có thể thực hiện theo 2 trục Ox, Oy.
  3.Normal: thực hiện theo hướng Oz
  IV. Warp/Warp. Đây là lệnh dùng biến dạng co dãn chi tiết là lựa chọn thứ 2 trong số 7 lựa chọn. Trong lệnh gồm ba lựa chọn Oppositve, Center và Free .

  a) Oppositve: Bạn chọn lệnh Warp và thực hiện chọn chi tiết thiết kế như trên. Sau khi đã chọn chi tiết trên thanh Dashboard bạn chọn biểu tượng lệnh Warp và chọn chọn lựa Oppositve.


  [IMG]http://*************/attachments/3579/[/IMG]


  Các bước thực hiện lệnh:
  1. Chọn một góc của hình chữ nhật (tại những ô vuông rổng) Xuất hiện 6 mũi tên: Trong đó 3 mũi tên trên 3 cạnh và 3 trên 3 mặt phẳng.
  2. Di chuyển 1 trong 3 mũi tên nằm trên các mặt phẳng sẽ thấy xuất hiện thêm 2 mũi tên thuộc 2 góc kề nó trên cùng 1 mặt.
  3. Chọn và di chuyển mũi tên nằm trên các mặt biến dạng sẽ được thực hiện theo hướng đó.
  4. Bây giờ bạn chọn ô vuông trống tại trung điểm các cạnh. Xuất hiện 4 mũi tên: Trong đó 2 mũi tên trên 2 cạnh và 2 mũi tên trên 2 mặt phẳng
  5. Bây giờ bạn chọn một mũi tên bấc kỳ và di chuyển sẽ quan sát được biến dạng.
  >>> Có thể nhập giá trị biến dạng như đã giới thiệu ở trên.
  b)Center: Đầu tiên bạn khởi động lệnh Warp như trên và chọn lựa chọn Center (Alt+Shift) thay cho Oppositve. Biến dạng chi tiết theo hướng: Hướng tâm.
  Các bước thực hiện lệnh:
  1. Bạn chọn một đỉnh bất kỳ của khối chữ nhật. Xuất hiện 6 mũi tên, như ở lựa chọn thứ nhất

  2. Chọn một mũi tên bất kỳ và di chuyển bạn nhận được biến dạng hướng tâm


  [IMG]http://*************/attachments/3580/[/IMG]  3. Nếu bạn chọn ô vuông tại cạnh. Xuất hiện 4 mũi tên như trên. Bạn chọn 1 mũi tên bấc kỳ và di chuyển sẽ quan sát thấy biến dạng với 2 hướng hướng vào nhau
  c) Free: Các bước trên bạn cũng làm tương tự như 2 lựa chọn trên. Điểm khác biệt ở lựa chọn Free là bạn chọn điểm nào để biến dạng thì tại điểm đó biến dạng mà thôi, nó không liên hệ với các điểm khác trên chi tiết


  [IMG]http://*************/attachments/3581/[/IMG] 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Phần II
  V. Warp/Spine. Đây là lệnh dùng biến dạng chi tiết theo một đường dẫn. Lệnh gồm 3 lựa chọn Local, Radially from Center.,Radially Along Axis.
  Trên thanh Dashboard xuất hiện biểu tượng


  [IMG]http://*************/attachments/3582/[/IMG]

  a) Warp/Spine/Local:
  1. Khởi động lệnh: Insert/Warp

  2. Bạn chọn biểu tượng Local.Tiếp tục vào References chọn một cạnh Spine , nếu khó khăn khi lựa chọn 1 cạnh thì bạn bỏ chọn Hide Original  [IMG]http://*************/attachments/3583/[/IMG]

  3. Chọn một nút trên cạnh (Chain) và di chuyển. Bạn sẽ thấy biến dạng xuất hiện. Nếu không chọn nút trên cạnh bạn cũng có thể chọn đường tiếp tuyến để thực hiện biến dạng.

  4. Trong Options bạn có những lựa chọn sau:

  *** Point: free: Dịch chuyển điểm tự do.
  *** Point: H/V: điểm dịch chuyển theo Ox, Oy
  *** Point: Normal: điểm chỉ dịch chuyển theo Oz
  *** Tangent Free: Dịch chuyển tiếp tuyến tự do
  *** Tangent Angle: dịch chuyển tiếp tuyến theo góc
  *** Tangent Length: dịch chuyển tiếp tuyến theo chiều dài
  *** Scale: thu phóng tỉ lệ
  5. Trong Marquee bạn có những lựa chọn để phân vùng biến dạng (Hình chữ nhật bao quanh chi tiết)

  b) Warp/Spine/Radially from center. Đây là lựa chọn thứ 2 của Spine dùng biến dạng chi tiết hướng kính. Sau khi khởi động lênh Warp/Spine bạn chọn vào biểu tượng “Radially from center” để thực thi lệnh.
  Các bước thực hiện lệnh.
  1. Sau khi khởi động lệnh thì chi tiết được bao bởi một vòng tròn.

  2. Tiếp tục ta chọn một nút trên vòng tròn đậm và di chuyển.


  3. Đây là lựa chọn tạo hình khác phức tạp, nếu bạn muốn tạo những hình không cần độ chính xác mà cần yêu cầu thẩm mỹ thì đây là lựa chọn tối ưu cho bạn


  [IMG]http://*************/attachments/3584/[/IMG]

  c) Warp/Spine/Radially Along Axis. Đây là lựa chọn Spine dùng biến dạng chi tiết theo dọc trục.

  Các bước sử dụng.

  1. Khởi động Warp/Spine/Radially Along Axis. Bằng cách chọn biểu tượng “Radially Along Axis”
  2. Chọn một nút trên cạnh và di chuyển bạn sẽ thấy biến dạng

  VI. Warp/Stretch
  . Đây là một lựa chọn của lệnh Warp dùng biến dạng chi tiết theo kiểu kéo dãn.

  Các bước sử dụng lệnh.
  1. Khởi động lênh: Insert/Warp: Chọn biểu tượng  [IMG]http://*************/attachments/3585/[/IMG]  2. Trên thanh Dashboard ta có những lựa chọn để điều khiển hướng Stretch.


  [IMG]http://*************/attachments/3586/[/IMG]  3. bạn nắm một nút màu trắng trên chi tiết và di chuyển. Tỉ lệ kéo dãn được thể hiện trực tiếp trên hình. Nếu bạn muốn chính xác thì chọn Scale trên thanh Dashboard và nhập cho nó một giá trị.

  VII. Warp/Bend.

  Lệnh Warp/Bend đây là lệnh biến dạng chi tiết bằng cách uốn cong nó theo một hướng xác định.
  Các bước thực hiện lệnh.
  1. Khởi động lệnh Insert/Warp: Chọn biểu tượng trên thanh Dashboard


  [IMG]http://*************/attachments/3587/[/IMG]  2.Ta chọn nút: “Switch to next axis” để thay đổi phương uốn . Bạn tiếp tục nhập một giá trị góc vào ô Angle hoặc nắm chuột trái trên ô vuông màu trắng và di chuyển.
  Tâm biến dạng. Đây là điểm không biến dạng trên chi tiết. Từ đó biến dạng đổ sang 2 bên. Nếu thay đổi vị trí tâm biến dạng ta sẽ được các biến dạng khác nhau
  3. Nếu bạn chọn Depth trên thanh Dashboard bạn sẽ thấy biến dạng như Hình  [IMG]http://*************/attachments/3588/[/IMG]  Pivot: Vị trí cố định chi tiết trên trục Oz khi uốn
  Tilt: Góc xoay của ô chữ nhật bao so với trục Ox
  3. Các giá trị khi biến dạng sử dụng Depth được điều khiển bởi Marquee
  ***Lưu ý: Giá trị của Pivot lớn nhất là 1. Bạn cũng có thể dùng chuột Move tâm biến dạng thay vì nhập giá trị Pivot trong Options.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  106
  PHẦN III

  VIII. Warp/Twist.
  Đây là lựa chọn của lệnh Warp dùng biến dạng chi tiết theo kiểu xoắn chi tiết quanh một trục chọn trước.
  Các bước sử dụng lệnh:
  1. Khởi động lênh: Insert/Warp Chọn biểu tượng trên thanh Dashborad.
  2. Xuất hiện khung chữ nhật bao và vòng tròn xoắn. Bạn tiếp tục nắm ô vuông màu trắng trên vòng tròn xoắn và xoay sẽ được biến dạng, các bạn cũng có thể nhập giá trị chính xác cho biến dạng


  [IMG]http://*************/attachments/3589/[/IMG]

  3. Các lựa chọn trên Dashboard tương tự như những lệnh trên
  IX. Warp/Sculpt.
  Đây là lựa chọn cuối cùng của lệnh Warp, nó dùng để biến dạng chi tiết bằng cách tạo lưới.
  Các bước thực hiện lệnh.
  1. Khởi động lệnh: Insert/Warp chọn biểu tượng cuối cùng trên thanh Dashboard.
  2. Sau khi khởi động lệnh trên chi tiết được tạo một lưới với mật định là 3x3
  Nếu bạn muốn thay đổi mật độ lưới bạn nhập giá trị vào Row và Colums
  3. Để chỉnh không gian biến dạng bạn vào mục Marquee


  [IMG]http://*************/attachments/3590/[/IMG]

  Các bạn thay đổi các thông số và quan sát
  4.các kiểu biến dạng đã được chú thích ở hình trên
  5. Bây giời bạn chọn biểu tượng đầu tiên để thực hiện biến dạng chi tiết.Bạn chọn một điểm bấc kỳ trên lưới và nắm kéo,


  [IMG]http://*************/attachments/3591/[/IMG]

  Nếu bạn chọn nguyên một cạnh và kéo  [IMG]http://*************/attachments/3592/[/IMG]

  6. bạn chọn biểu tượng thứ 2 và thực hiện giống như bước trên


  [IMG]http://*************/attachments/3593/[/IMG]

  7. Bây giờ bạn chọn biểu tượng thứ 3 và thực hiện giống như bước trên  [IMG]http://*************/attachments/3594/[/IMG]

  8. Trong Options ta có những lựa chọn.
  *** Symmetry Horizontal: biến dạng đối xứng theo Oy.
  *** Symmetry Vertical : biến dạng đối xứng theo Ox.
  *** Drag normal : Các đường của lưới luôn vuông góc với nhau.
  *** Drag Free : các đường của lưới tự do không ràng buộc.
  *** Drag Along row/column: Các điểm được kéo theo các cạnh lưới
  *** Filter linear: biến dạng tuyến tính
  *** Filter smooth: biến dạng trơn.
  Các bạn làm thử và quan sát sẽ thấy các thay đổi.

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:14 AM. Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.