Diễn đàn: Kỹ thuật Điện| Điện tử

Những thảo luận chung nhất về điện, điện tử trong hệ thống cơ điện tử

Diễn đàn con: Kỹ thuật Điện| Điện tử

Tiêu đề
 
Bài viết cuối
 1. Những thắc mắc, thảo luận về điện tử cho những người mới bắt đầu

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,122
  • Bài viết: 8,326
  1. Nếu bạn mới làm quen với điện tử xin vui lòng đọc các bài trong đây trước

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 488
   • Bài viết: 3,059
  2. Những vấn đề liên quan đến điện tử tương tự

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 237
   • Bài viết: 2,222
  3. Những vấn đề về điện tử số, IC số, mạch số

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 241
   • Bài viết: 1,768
  4. Nơi thảo luận, yêu cầu, trợ giúp các vấn đề liên quan đến Manual, Datasheet , dụng cụ, kit phát triển ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 139
   • Bài viết: 1,260
 2. Nơi trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan đến Vi điều khiển

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2,755
  • Bài viết: 23,291
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 885
   • Bài viết: 7,895
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 121
   • Bài viết: 1,907
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 988
   • Bài viết: 6,988
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 512
   • Bài viết: 4,910

   Bài viết cuối:

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 29
   • Bài viết: 29
  6. Tất cả các thảo luận, chia sẻ, hỏi đáp về MPS430.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 209
   • Bài viết: 1,551
 3. Nơi trao đổi thảo luận, phát triển và ứng dụng GAL - PAL - CPLD - FPGA

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 121
  • Bài viết: 121
  1. Những vấn đề chung nhất liên quan đến GAL - PAL - CPLD - FPGA

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 105
   • Bài viết: 105
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 4. Tất cả những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và thiết bị trong điện công nghiệp

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 192
  • Bài viết: 201
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 66
   • Bài viết: 72
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Các vấn đề liên quan đến an toàn lao động khi làm việc với điện

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  5. Nơi trao đổi những vấn đề về lắp đặt, sửa chữa và thiết kế điện lạnh: Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt....

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 4
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
 5. Nơi các bạn trao đổi thảo luận tất cả các vấn đề về nguồn, chỉnh lưu, nghịch lưu

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 499
  • Bài viết: 4,629
 6. Nhóm phần mềm thiết kế mạch và mô phỏng như orcad, altium, multisim... các thảo luân chung về thiết kế phần cứng, thiết kế PCB

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 646
  • Bài viết: 6,612
  1. Hướng dẫn cài đặt, sử dụng, thủ thuật trong altium

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 182
   • Bài viết: 2,365
  2. Hướng dẫn cài đặt, sử dụng, thủ thuật cho Orcad

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 131
   • Bài viết: 1,153
  3. Cài đặt, sử dụng, thư viện, thủ thuật cho proteus

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 177
   • Bài viết: 1,200
  4. Cài đặt, sử dụng, thư viện, thủ thuật cho eagle

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  5. Tất cả những phương pháp, kinh nghiệm thiết kế phần cứng, thiết kế PCB, footpins, layout, library... được thảo luận tai đây

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 143
   • Bài viết: 1,881